Çimento Tasarım Yarışması Oyak Çimento

Çimento Tasarım Yarışması
“Beklenmedik Dönüşümler”
cimentotasarimyarismasi.com


ÇİMENTO TASARIM YARIŞMASI: “BEKLENMEDİK DÖNÜŞÜMLER”

1. YARIŞMANIN AMACI

OYAK Çimento, çimento ve betonun doğru kullanımını artırmak ve yaygınlaştırmak için çimento ile nitelikli tasarımların ortaya çıkmasına imkan veren bir tasarım yarışması düzenlemektedir.

2. YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ

Yarışma, öğrenci ve profesyonel olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlenmektedir. Tasarım alanlarında faaliyet gösteren profesyonellere ve Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hukukuna uygun kurulmuş üniversitelerde okuyan öğrencilere hitap eder.

İki aşamalı düzenlenen yarışmanın ilk aşaması tasarımların teorik üretimini, ikinci aşaması tasarımların atölye ortamında birebir uygulanmasını kapsamaktadır.

3. YARIŞMANIN TEMASI

2019 yılında ilk defa düzenlenecek olan yarışmanın teması “Beklenmedik Dönüşümler” olarak belirlenmiştir.

Tema çerçevesinde katılımcılardan, gündelik hayatta kullanılacak bir objeyi "kendin yap" (do-it-yourself) mantığıyla üretilebilecek şekilde bir set olarak (yani obje + kendin yap seti) tasarlamaları beklenmektedir.

Obje, 1/1 ölçekte 125.000 cm3 hacim içine sığabilen bir gündelik eşya olacak ve kendin yap seti ile tek bir kullanıcının yardıma ihtiyaç duymadan üretebileceği şekilde tasarlanacaktır.

Tasarım kapsamında ele alınacak kendin yap setinde, kalıp oluşturma yöntemi ve hazırlanacak çimentonun tarifi gibi üretim süreçleri açıkça belirtilmelidir.

Gündelik hayatın içinde çimento ile üretim yapmak ve beton objeler elde etmek, malzeme ile doğrudan temas etmek, belki de bilinen objelerin yapısını değiştirerek bu objeleri betondan üretmek, bireyler ve tasarımcılar ile malzeme arasında olumlu bir bağ gelişmesini sağlayacaktır.

4. GENEL KATILIM KOŞULLARI

Aşağıdaki esaslar yarışmanın öğrenci ve profesyonel kategorilerinin ikisi için de geçerlidir.

4.1 Yarışmaya katılım ücretsizdir.

4.2 Yarışmaya bireysel ya da ekip halinde katılım mümkündür. Ekipler en fazla 3 kişiden oluşur.

4.3 Yarışmacılar yalnızca bir kategoriden (öğrenci ya da profesyonel), tek bir (1) proje ile yarışmaya katılabilir.

4.4 Yarışmaya cimentotasarimyarismasi.com adresinden kayıt olunması, başvuru sürecinin web sayfası üzerinden tamamlanması ve 1. aşamada teslimin web sitesi üzerinden yapılması gerekmektedir.

4.5 OYAK Çimento Beton Kağıt Grubu ve Binat İletişim&Danışmanlık çalışanları, yarışmanın jüri üyeleri ve bunlardan herhangi birinin ortağı, çalışanı ya da birinci dereceden akrabası olanlar yarışmaya katılamaz.

4.6 Yarışmaya katılan tüm projelerin özgün, daha önce üretilmemiş ve kamuya sunulmamış olması; benzer başka bir yarışmada kullanılmamış, dereceye girmemiş ve ödül almamış olması şartları aranmaktadır. Bu koşulların aksinin tespiti durumunda, ilgili proje diskalifiye edilecektir. Böyle bir durumda olduğu saptanan ödül almış projenin ise ödülü geri alınır ve derecesi iptal edilir. Yarışmaya gönderilen projelerin özgün değerlerinin olmaması ve üçüncü kişilerin söz konusu tasarımla ilgili hak iddia etmeleri durumunda tüm sorumluluk yarışmacıya/ yarışmacılara aittir.

4.7 Tüm yarışma projeleri, şartnamede belirtilen teslim gün ve saatini geçirmeyecek şekilde teslim edilmelidir.

5. ÖĞRENCİ KATEGORİSİ İÇİN KATILIM KOŞULLARI

5.1 Ekip temsilcisi, Türkiye ve KKTC’deki üniversitelerin mimarlık, iç mimarlık, peyzaj mimarlığı, şehir ve bölge planlama, endüstri ürünleri tasarımı bölümleri gibi mimarlık ve tasarım disiplinlerini kapsayan bölümlerinde öğrenim gören ön lisans ve lisans öğrencileri olabilir. Diğer ekip üyeleri farklı disiplinlerde eğitim gören öğrenciler olabilir.

5.2 Ekip üyelerinin, yarışmanın ilan edildiği tarihte öğrenci olduklarını, bağlı bulundukları yüksek öğrenim kurumundan alacakları belge ile kanıtlamaları gerekmektedir.

6. PROFESYONEL KATEGORİSİ İÇİN KATILIM KOŞULLARI

6.1 Ekip temsilcisi, üniversitelerin mimarlık, iç mimarlık, peyzaj mimarlığı, şehir ve bölge planlama, endüstri ürünleri tasarımı bölümleri gibi mimarlık ve tasarım disiplinlerini kapsayan bölümlerinden ön lisans, lisans ve lisansüstü (yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora) derecesiyle mezun olmuş olabilir. Diğer ekip üyeleri farklı disiplinlerde eğitime sahip olabilir.

6.2 Ekip üyelerinin tümü T.C. veya K.K.T.C. vatandaşı olmalıdır.

7. YARIŞMA SÜRECİ VE YÖNETİMİ

7.1 Yarışma, cimentotasarimyarismasi.com isimli web sitesi üzerinden yürütülecektir. Web sitesi üzerindeki Aydınlatma Metni okunarak başvuru formunun doldurulup gönderilmesinin ardından rumuz, sistem tarafından otomatik olarak verilecek ve raportörlük tarafından yarışmacıların tüm pafta ve belgelerinde kullanılacaktır.

7.2 Başvuru formunun raportörlüğe internet üzerinden ulaştırılmasının ardından katılımcıya başvurusunun ulaştığına dair onay yazısı ekranda görünecektir.

7.3 Yarışma iki aşamalıdır.

7.4 Birinci aşama kapsamında 5 Mayıs 2019 günü saat 23.59’a kadar web sitesine yüklenen projeler, jüri toplantısında değerlendirilecektir. Toplantı neticesinde her kategoriden seçilen 3’er proje, 20 Mayıs 2019 Pazartesi günü yarışma web sitesinde duyurulacaktır. 

7.5 Birinci aşamada dereceye girenler, ikinci aşama kapsamında Haziran ayının son haftasında OYAK Çimento Fabrikası’nda düzenlenecek olan üç (3) günlük atölyeye katılacaktır. İkinci aşamada fabrikanın sunduğu imkanlarla uygulanacak tasarımlar jüri üyelerinin değerlendirmesi için bir sergi haline getirilecek ve katılımcı tarafından jüriye sunulacaktır.

7.6 İkinci aşama sonucunda kazananlar 1 Temmuz 2019 günü duyurulacaktır. İkinci aşamada her kategoride 1., 2. ve 3.’lük ödülleri verilecektir. 

8. YARIŞMACILARDAN İSTENENLER

8.1 Yarışmanın ilk aşamasında teslim edilecek paftalardan başlayarak önerilen tasarımın, atölye şartlarına uygun üretim ve kalıp tekniği gösterilmeli, birleşim detayları açıklanmalıdır.

8.2 Önerilen tüm tasarımlar, 1/1 ölçekte 125.000 cm3 hacim içine sığabilmelidir.

8.3 Grafik anlatımlarda uygun ölçek ve sunum tekniği kullanılacaktır. Tasarımcılar bütün anlatımlarını biri obje tasarımına diğeri ise kendin yap seti tasarımına ait olmak üzere en az 2 (iki) adet A2 paftada gerçekleştirmelidirler.

8.4 Tasarımı ve uygulamayı anlatan, en fazla 600 kelime içeren A4 üretim raporu, PDF veya metin dosyası formatında hazırlanarak paftalarla birlikte teslim edilmelidir. Üretim raporunda tasarımın, yarışmanın ikinci aşamasına seçilmesi halinde atölye ortamında ihtiyaç duyulacak malzemelerin listesi de yer almalıdır.

8.5 Proje görsel ve dokümanlarının üzerinde kesinlikle isim ya da kimliği ifşa edecek bilgiler yazılmamalıdır.

8.6 Yüklenen projeler 50 MB’yi geçmemelidir.

8.7 Yüklenecek tüm dosyalar içinde olması gerekenler;

9. DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

10. ATÖLYEDE SAĞLANACAK İMKANLAR

11. YARIŞMA KÜNYESİ

Yarışmayı Düzenleyen Kurum: OYAK Çimento

Adres: Çukurambar Mahallesi 1480. Sokak No: 2A/55 Çankaya-Ankara

T: 0 (312) 220 02 90

F: 0 (312) 220 02 91

M: iletisim@oyakcimento.com

W: oyakcimento.com

Yarışma Organizasyonu ve Raportörlüğü: Binat İletişim&Danışmanlık

Adres: Barbaros Bulvarı, Dörtyüzlü Çeşme Sok. No:2 Güneş Apt. K:6 D:7 34353 Beşiktaş / İstanbul

T: 0 (212) 259 90 79

F: 0 (212) 259 16 46

M: info@binatdanismanlik.com

W: binatdanismanlik.com

Jüri Üyeleri

Teknik Danışmanlar

Raportörler

12. YARIŞMA TAKVİMİ

13. YARIŞMACILARIN UYMAKLA ZORUNLU OLDUĞU ESASLAR

13.1 Yarışmacıların bu şartnamede belirtilenleri eksiksiz yerine getirmeleri gerekmektedir.

13.2 Yarışmaya katılan yarışmacıların her birinin, proje yükleme sayfasında yer alacak Katılım Formu’nu eksiksiz doldurmaları ve şartnameyi ekleri ile birlikte kabul ettiklerine dair kutucuğu işaretlemeleri gerekmektedir.

13.3 Yarışmada birinci aşamayı geçen ve ödül kazanan tasarım çizimleri ve uygulamaları, yarışmacının adı da belirtilerek sergilenecektir.

13.4 Ödül kazansın veya kazanmasın yarışmaya katılan her yarışmacı, OYAK’ın, yarışmaya katılan tasarımlardan uygun gördüğü tasarımların sergilenmek amacıyla, bir ya da birden çok sayıda örnek modelini üretme ve bu modelleri yurtiçinde veya yurtdışında OYAK tarafından belirlenecek sergi ve benzeri organizasyonlarda geçici ya da sürekli olarak sergileme hakkına süresiz sahip olduğunu kabul ve taahhüt eder. Yarışmacı bu nedenle OYAK’tan telif veya her ne nam altında olursa olsun herhangi bir bedel talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

14. SORU ve YANITLAR

Yarışmacılar yarışma üzerine sorularını, yarışma takviminde “soru sormak için son gün” olarak belirtilen tarihte saat 23.59’a kadar şartnamede belirtilen ”yarışma raportörlüğü” e-mail adresinden yarışma raportörlüğüne sorabilirler. Soruların yanıtları yarışma takviminde belirtilen sürede cimentotasarimyarismasi.com web adresinde yayınlanacaktır.

Soru sorma tarihlerinin dışında gelen sorunların cevaplanması, raportörlüğün inisiyatifinde olacaktır.

15. ÖDÜL TÖRENİ

Ödül töreninin tarihi yarışma sonuçlarının ilanını takiben şartnamede belirtilen yarışma web adresinde duyurulacaktır. Kazananların ulaşım ve konaklama masrafları OYAK Çimento tarafından karşılanacaktır.

16. ÖDÜLLER

Profesyonel Kategorisinde:

Birincilik Ödülü: 15.000 TL

İkincilik Ödülü: 12.000 TL

Üçüncülük Ödülü: 9.000 TL

Öğrenci Kategorisinde:

Birincilik Ödülü: 12.000 TL

İkincilik Ödülü: 9.000 TL

Üçüncülük Ödülü: 6.000 TL

17. TASARIM HAKLARI

17.1 Yarışmacılar, yarışmada ödül alan tasarımın fikri ve sınai mülkiyeti ile, manevi ve mali hakları da dahil olmak üzere tüm haklarının ve bu haklar üzerindeki tasarruf yetkisinin OYAK Çimento’ya ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

17.2 Bu kapsamda yarışmacılar, 5846 sayılı FSEK hükümleri uyarınca “işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret/ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim” adı altındaki mali hakların tamamını ve “umuma arz salahiyeti, eserde değişiklik yapılmasını men etmek, adın belirtilmesi salahiyeti” adı altındaki manevi hakları kullanma yetkisini ve tasarım üzerindeki diğer haklar ile 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu hükümleri uyarınca tasarım üzerinde sahip olduğu tüm hakları OYAK Çimento’ya devretmeye ehil olduğunu, devrettiğini ve devrettiği haklar karşılığında, yarışma neticesinde verilen ödül dışında hiçbir hak, alacak, ücret ve sair talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

17.3 6769 sayılı; Sınai Mülkiyet Kanunu’na göre, dereceye giren yarışmacılar haricindeki tüm yarışmacılar, yarışmaya katıldıkları ”yeni ve ayırt edici niteliğe sahip” tasarımların korunması için, Türk Patent Enstitüsü’ne başvurma ve tasarımlarına tescil belgesi almaya hak sahibidirler. İsteyen yarışmacılar, Türk Patent Enstitüsü Hipodrom Caddesi No: 115 (06330) Yenimahalle/Ankara adresine başvurabilir.

Ek-1 : KVKK Kapsamında Aydınlatma ve İzin Metni