Çimento Tasarım Yarışması Oyak Çimento

OYAK 

1961 yılında kurulan OYAK, Türkiye’nin en büyük tamamlayıcı mesleki emeklilik fonudur. OYAK; maden metalürji, çimento beton kağıt, otomotiv ve lojistik, enerji, kimya, tarım ve finans sektörlerinde Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesine yayılmış, yurt dışında ise 19 ülkede faaliyet gösteren 90’a yakın şirketten oluşmaktadır.

Tüm faaliyetlerini 205 sayılı Kanun kapsamında sürdüren OYAK, ikinci basamak tamamlayıcı mesleki emeklilik fonu olarak hizmet vermektedir. OYAK, özel hukuk hükümlerine tabi, mali ve idari bakımdan özerk, ek bir sosyal güvenlik kuruluşu olup, üyelerinin birikimlerini verimlilik ve karlılık amacıyla yönetmektedir. 

30 bini aşkın çalışanımız, Türkiye ve yurt dışında 19 ülkede farklı sektörlerde faaliyet gösteren 90’a yakın şirketimizle, 350 binin üzerinde üyemizin daha güvenli bir geleceğe sahip olmaları ve yüksek refah düzeyine erişmesi için değerli yatırımlar yapıyoruz. Her yıl daha yüksek oranda nema sağlayabilme ve yüksek katma değer yaratan üretim hedefiyle çalışırken, geliştirdiğimiz hizmet modelimiz ile kurumsal olarak büyüyor ve ülke ekonomisine değerli katkılar sunuyoruz.

Üretim, satış, istihdam, ihracat ve vergi başlıkları altında kıvanç kaynağı olarak gördüğümüz faaliyet sonuçlarımızın ülke ekonomisine yaptığı katkıyla gurur duyuyor, üyelerimizin ve yatırımcılarımızın duyduğu güveni karşılamanın onurunu yaşıyoruz.

OYAK Çimento Beton Kağıt Grubu

Türkiye çimento endüstrisinin kapasite ve pazar lideri olarak faaliyetlerini 7 fabrikada, satışlarını 7 coğrafi bölgede sürdüren OYAK Çimento Beton Kağıt Grubu, verimlilik, yaratıcılık ve kâr odaklılık ilkeleriyle çimento kullanım alanlarını geliştiren, ülke pazarında etkin rol oynayan lider bir topluluktur.

Aralık 2018 itibarıyla Pazar payı yaklaşık %15 olan çimento şirketlerimiz, toplam 12 milyon ton klinker ile Türkiye klinker üretimi kapasitesinin %14'ünü ve toplam 22.5 milyon ton öğütme kapasitesi ile Türkiye çimento üretim kapasitesinin %15’ini temsil etmektedir.

Beton sektöründe Ankara merkezli OYAK Beton A.Ş. ile faaliyetlerini sürdüren OYAK Çimento Beton Kağıt Grubu, Türkiye genelinde Akdeniz, Marmara, Karadeniz, Ege ve İç Anadolu Bölgelerini kapsayan geniş bir coğrafyada, 50’ye yakın hazır beton tesisini ve 2 agrega ocağını bünyesinde barındırmaktadır.

OYAK Çimento Beton Kağıt Grubu bünyesinde bulunan ve Türkiye'nin faaliyet gösteren tek entegre kraft kağıt fabrikası olan OYKA Kağıt Ambalaj, kağıt üretiminde yıllık  100.000 ton/yıl kapasiteye sahip olup, kağıt torba üretiminde 220 milyon adet/yıl kapasitesiyle sektörünün lideridir.

OYAK Çimento Beton Kağıt Grubu, çimento üretim ve satış süreçlerinde öncelikle müşteri memnuniyeti olmak üzere, yüksek ürün kalitesi, sürekli iyileştirme ve verimlilik hedeflerini yıllardır titizlikle izlemektedir. Verimlilik, yaratıcılık ve sürdürülebilirlik politikaları doğrultusunda gerçekleştirilen Ar-Ge çalışmalarıyla yaratılan ekonomik, çevresel ve sosyal etkiler göz önüne alınarak karbon ayak izinin azaltılması, sürdürülebilir üretim teknolojileri geliştirerek çevreyle barışık ürün üretimini hedeflemektedir.