Çimento Tasarım Yarışması Oyak Çimento
“Beklenmedik Dönüşümler”

Gündelik hayatta karşılaştığın nesneler ile çimentoyu birleştir, tasarıma çimento ile artı değer kat!

Sonuçlar açıklandı!

 • Yarışmanın Amacı
 • Yarışmanın Türü ve Şekli
 • Yarışmanın Teması
 • Yarışmacılardan İstenenler
 • Yarışma Süreci ve Yönetimi
 • Genel Katılım Koşulları
 • Yarışması Şartnamesi

Yarışmanın Amacı

OYAK Çimento, çimento ve betonun doğru kullanımını artırmak ve yaygınlaştırmak için çimento ile nitelikli tasarımların ortaya çıkmasına imkan veren bir tasarım yarışması düzenlemektedir. 

Hayatımızın bir parçası olmasına rağmen, üzerinde yeterince düşünülmeyen çimento ve betonun malzeme olarak tasarıma artı değer katabilmesi ve gündelik hayatın içinde kullanıcılar tarafından bu değerin fark edilir kılınması önemsenmektedir.

Yarışmanın Türü ve Şekli

Yarışma, öğrenci ve profesyonel olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlenmektedir. Tasarım alanlarında faaliyet gösteren profesyonellere ve Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hukukuna uygun kurulmuş üniversitelerde okuyan öğrencilere hitap eder.

İki aşamalı düzenlenen yarışmanın ilk aşaması tasarımların teorik üretimini, ikinci aşaması tasarımların atölye ortamında birebir uygulanmasını kapsamaktadır.

Yarışmanın Teması

2019 yılında ilk defa düzenlenecek olan yarışmanın teması “Beklenmedik Dönüşümler” olarak belirlenmiştir.

Tema çerçevesinde katılımcılardan, gündelik hayatta kullanılacak bir objeyi "kendin yap" (do-it-yourself) mantığıyla üretilebilecek şekilde bir set olarak (obje + kendin yap seti)  tasarlamaları beklenmektedir.

Obje, 1/1 ölçekte 125.000 cm3 hacim içine sığabilen bir gündelik eşya olacak ve  kendin yap seti ile tek bir kullanıcının yardıma ihtiyaç duymadan üretebileceği şekilde tasarlanacaktır.

Tasarım kapsamında ele alınacak kendin yap setinde, kalıp oluşturma yöntemi ve hazırlanacak çimentonun tarifi gibi üretim süreçleri açıkça belirtilmelidir.  

Gündelik hayatın içinde çimento ile üretim yapmak ve beton objeler elde etmek, malzeme ile doğrudan temas etmek, belki de bilinen objelerin yapısını değiştirerek bu objeleri betondan üretmek, bireyler ve tasarımcılar ile malzeme arasında olumlu bir bağ gelişmesini sağlayacaktır.

Yarışmacılardan İstenenler

 • Yarışmanın ilk aşamasında teslim edilecek paftalardan başlayarak önerilen tasarımın, atölye şartlarına uygun üretim ve kalıp tekniği gösterilmeli, birleşim detayları açıklanmalıdır.
 • Önerilen tüm tasarımlar, 1/1 ölçekte 125.000 cm3 hacim içine sığabilmelidir.
 • Grafik anlatımlarda uygun ölçek ve sunum tekniği kullanılacaktır.
 • Tasarımcılar bütün anlatımlarını biri obje tasarımına diğeri ise kendin yap seti tasarımına ait olmak üzere en az 2 (iki) adet A2 paftada gerçekleştirmelidirler.
 • Tasarımı ve uygulamayı anlatan, en fazla 600 kelime içeren A4 üretim raporu, PDF veya metin dosyası formatında hazırlanarak paftalarla birlikte teslim edilmelidir. Üretim raporunda tasarımın, yarışmanın ikinci aşamasına seçilmesi halinde atölye ortamında ihtiyaç duyulacak malzemelerin listesi de yer almalıdır.
 • Proje görsel ve dokümanlarının üzerinde kesinlikle isim ya da kimliği ifşa edecek bilgiler yazılmamalıdır.
 • Yüklenen projeler 50 MB’yi geçmemelidir.
 • Yüklenecek tüm dosyalar içinde olması gerekenler;
  • 300 DPI, RGB, JPEG veya PDF formatında en az 2 adet A2 dijital pafta,
  • Tasarımı ve uygulamayı anlatan, en fazla 600 kelime içeren, PDF veya metin dosyası formatında A4 üretim raporu
  • (Öğrenci kategorisinden katılan yarışmacılar için) Öğrenci Belgesi: Bireysel ya da ekip katılımları içindeki tüm yarışmacıların eğitim gördükleri üniversiteden, yarışma duyuru tarihinde öğrenci olduklarını gösteren ve son kayıt durumlarını belirten 2019 onaylı belge
  • (Profesyonel kategorisinden katılan yarışmacılar için) Mezuniyet Belgesi 
  • JPEG veya PDF formatında taranmış nüfus cüzdanı 

Yarışma Süreci ve Yönetimi

 • Yarışma, cimentotasarimyarismasi.com isimli web sitesi üzerinden yürütülecektir. Web sitesi üzerindeki Aydınlatma Metni okunarak başvuru formunun doldurulup gönderilmesinin ardından rumuz, sistem tarafından otomatik olarak verilecek ve raportörlük tarafından yarışmacıların tüm pafta ve belgelerinde kullanılacaktır. 
 • Başvuru formunun raportörlüğe internet üzerinden ulaştırılmasının ardından katılımcıya başvurusunun ulaştığına dair onay yazısı ekranda görünecektir.
 • Yarışma iki aşamalıdır. 
 • Birinci aşama kapsamında 5 Mayıs 2019 günü saat 23.59’a kadar web sitesine yüklenen projeler, jüri toplantısında değerlendirilecektir. Toplantı neticesinde dereceye giren tasarım ve katılımcılar 20 Mayıs 2019 Pazartesi günü, yarışma web sitesinde duyurulacaktır. Birinci aşama sonucunda her kategoriden 3 proje ikinci aşama için seçilecek ve web sitesi üzerinden duyurulacaktır.
 • Birinci aşamada dereceye girenler, ikinci aşama kapsamında 21 Haziran 2019'da OYAK Çimento Fabrikası’nda düzenlenecek olan üç (3) günlük atölyeye katılacaktır. İkinci aşamada fabrikanın sunduğu imkanlarla uygulanacak tasarımlar jüri üyelerinin değerlendirmesi için bir sergi haline getirilecek ve katılımcı tarafından jüriye sunulacaktır.
 • İkinci aşama sonucunda kazananlar 1 Temmuz 2019 günü duyurulacaktır. 

Genel Katılım Koşulları

Aşağıdaki esaslar yarışmanın öğrenci ve profesyonel kategorilerinin ikisi için de geçerlidir.

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışmaya bireysel ya da ekip halinde katılım mümkündür. Ekipler en fazla 3 kişiden oluşur. 
 • Yarışmacılar yalnızca bir kategoriden (öğrenci ya da profesyonel), tek bir (1) proje ile yarışmaya katılabilir. 
 • Yarışmaya cimentotasarimyarismasi.com adresinden kayıt olunması, başvuru sürecinin web sayfası üzerinden tamamlanması ve 1. aşamada teslimin web sitesi üzerinden yapılması gerekmektedir.
 • OYAK Çimento çalışanları, yarışmanın jüri üyeleri ve bunlardan herhangi birinin ortağı, çalışanı ya da birinci dereceden akrabası olanlar yarışmaya katılamaz.
 • Yarışmaya katılan tüm projelerin özgün, daha önce üretilmemiş ve kamuya sunulmamış olması; benzer başka bir yarışmada kullanılmamış, dereceye girmemiş ve ödül almamış olması şartları aranmaktadır. Bu koşulların aksinin tespiti durumunda, ilgili proje diskalifiye edilecektir. Böyle bir durumda olduğu saptanan ödül almış projenin ise ödülü geri alınır ve derecesi iptal edilir. Yarışmaya gönderilen projelerin özgün değerlerinin olmaması ve üçüncü kişilerin söz konusu tasarımla ilgili hak iddia etmeleri durumunda tüm sorumluluk yarışmacıya/ yarışmacılara aittir.
 • Tüm yarışma projeleri, şartnamede belirtilen teslim gün ve saatini geçirmeyecek şekilde teslim edilmelidir.

Yarışma Şartnamesi

Yarışma şartnamesi için tıklayınız.

Ödüller

 • Profesyonel Kategorisinde:

  Birincilik Ödülü15.000 TL
  İkincilik Ödülü: 12.000 TL
  Üçüncülük Ödülü9.000 TL
 • Öğrenci Kategorisinde:

  Birincilik Ödülü12.000 TL
  İkincilik Ödülü: 9.000 TL
  Üçüncülük Ödülü6.000 TL

Jüri Üyeleri

Yarışma Takvimi

Sorular

Yarışma ile ilgili en çok sorulan sorulara göz at ya da soru sor

Soru Sor